Selectboard

2024 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 9January 23 January 9January 23
February February 6February 20 February 6February 20
March March 5March 19 March 5March 19
April April 2April 16April 30 April 2April 3
May May 7May 14May 28 May 14
June June 11  
2023 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January   January 9January 24
February February 7 February 7
March March 7March 21 March 7March 21
April   April 4April 18
May May 2May 30 May 2May 30
June June 13June 27 June 13June 27
July July 11 July 11July 25
August August 8August 22 August 8August 22
September September 19 September 5September 19
October October 17 October 3October 17
November November 14November 28 November 14November 28
December December 12December 27 December 12December 27
2022 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 10January 24  
February February 7February 22 February 7February 22
March March 7March 21 March 7March 21
April April 4 April 4April 19
May May 16May 31 May 16May 31
June June 13June 27 June 13June 27
July July 11July 25 July 11July 25
August August 8August 22 August 8August 22
September September 6September 16 September 6
October October 3October 17October 31 October 3October 17October 31
November   November 14November 28
December December 12December 27 December 12December 27
2021 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 11January 25 January 11January 25
February February 8February 22 February 8February 22
March March 8March 22 March 8March 22
April April 5April 20 April 5April 20
May May 3May 17 May 3May 17
June June 1June 14 June 1June 14June 28
July July 12July 26 July 12July 26
August August 9August 23 August 9August 23
September September 7September 20 September 7September 20
October October 4October 18 October 4October 18
November November 1November 15November 29 November 1November 15November 29
December December 13December 28 December 13December 28
2020 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 13 January 13
February February 10February 24 February 10February 24
March March 9 March 9March 23
April April 6April 20 April 6April 20
May May 4May 18 May 4May 18
June June 1June 15June 29 June 1June 15June 29
July July 13July 27 July 13July 16July 27
August August 10August 24 August 10August 24
September September 8September 21 September 8September 21
October October 5October 19 October 5October 19
November November 2November 16November 30 November 2November 16November 30
December December 14December 28 December 14December 28
2019 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 14January 28 January 2January 14January 28
February February 11February 25 February 11February 25
March March 25 March 11March 25
April April 9 April 9April 22
May May 6 May 6May 20
June June 24 June 3June 17June 24
July July 15July 29 July 15July 29
August August 12August 26 August 12August 26
September September 9September 23 September 9September 23
October October 7October 21 October 7October 21
November November 4November 18 November 4November 18
December December 2December 16December 30 December 2December 16
2018 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 2January 16January 29 January 2January 16January 29
February February 12February 26 February 12February 26
March March 12March 26 March 12March 26
April April 24 April 9April 24
May May 7May 21 May 7May 21
June June 4June 18 June 4June 18
July July 2July 16July 30 July 2July 16July 30
August August 13August 27 August 13August 27
September September 10September 24 September 10September 24
October October 8October 22 October 8October 22
November November 5 November 5November 19
December December 3December 7 December 3December 17
2017 Selectboard Agendas Selectboard Minutes
January January 3January 17January 30 January 3January 30
February February 13February 27 February 14February 27
March March 13March 27 March 13March 27
April April 10April 24 April 10
May   May 8May 22
June June 5June 19June 26 June 5June 19June 26
July July 5July 17July 31 July 5July 17July 31
August August 14August 28 August 14August 28
September September 11September 25 September 11September 25
October October 10October 23 October 10October 23
November November 6November 20 November 6November 20
December December 4December 18 December 4December 18

Budget Committee

2017 Budget Committee Agendas Budget Committee Minutes
January January 18January 25  
February February 1February 8February 13February 22  
March March 1March 13  
April April 3 April 3
November November 1  

Board of Appeals

2024 Appeals Board Minutes
January January 31
February February 6
March March 4

Planning Board

2024 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
January January 4January 25 January 4January 25
February February 1February 15 February 1February 15
March March 7March 21 March 7March 21
April April 11  
June June 6  
2023 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
February February 2 February 2
April April 6 April 6
May May 18 May 18
June June 1 June 1
July July 20 July 20
August August 10August 17 August 10August 17
September September 7 September 7
October October 12October 19 October 12October 19
December December 14December 28 December 14December 28
2022 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
January January 20 January 20
April April 21  
May May 5May 19 May 5
June June 2June 16 June 2June 16
August August 4 August 4
September September 1September 15 September 1September 15
October October 6 October 6
November November 3 November 3
December December 1 December 1
2021 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
January January 21 January 21
February February 4February 18 February 4
March March 4March 18 March 4March 18
May May 20 May 20
June June 3 June 3
July July 1 July 1
August August 5August 19 August 5August 19
September September 16 September 16
October October 7October 21 October 7October 21
November November 18 November 18
December December 2 December 2
2020 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
February February 6February 20 February 20
March March 5March 19 March 5
June June 18 June 18
July July 2 July 2
August August 6August 20 August 6August 20
October October 15  
November November 5 November 5
2019 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
January January 3  
February February 21 February 7February 21
March March 7March 21 March 7March 21
April April 18 April 18
May May 2May 16 May 2May 16
June June 6June 20 June 6June 20
August August 1 August 1
September September 19 September 19
October October 17 October 17
November November 7 November 7
December December 5 December 5
2018 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
January January 4January 18 January 18
February   February 15
March March 29 March 15March 29
April   April 19
May   May 3May 24
June   June 7
July   July 19
September September 20  
2017 Planning Board Agendas Planning Board Minutes
February   February 2
March March 16  
April April 20 April 13April 20
May May 18 May 18
June June 15 June 15
July July 6July 20 July 13July 20
August August 3August 17 August 3August 17
October October 5October 19 October 5October 19
November November 2November 16 November 2November 16
December December 7 December 7

Ordinance Review Committee

2023 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
January January 5January 19 January 5
2022 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
May May 19 May 19
June June 2June 16  
December December 1  
2021 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
March March 4March 18 March 4
May May 6May 20 May 20
June June 17  
July July 1July 15 July 1July 15
August August 5  
October October 21  
November November 4November 18 November 4
December December 2 December 2
2020 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
March March 5  
2019 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
January January 3 January 3
February February 7 February 7February 21
March March 7  
April April 18 April 18
October October 17 October 17
December December 5 December 5
2018 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
October October 4  
2017 Ordinance Review Agendas Ordinance Review Minutes
February February 2February 16  
March March 2March 16 March 2March 16
October October 5October 19 October 5October 19
November November 2 November 2

Schmid Preserve Committee

2024 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January January 17  
February   February 7
March March 20 March 20
April April 17  
May May 15  
June June 19  
2023 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January January 18 January 18
February February 15 February 15
March March 15  
April April 19 April 19
May May 17 May 17
June June 21  
September September 20 September 20
October October 18 October 18
November November 15 November 15
2022 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January January 19 January 19
March March 16 March 16
April April 20 April 20
May May 18 May 18
June June 15 June 15
September September 21 September 21
October October 19 October 19
November November 16 November 16
2021 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January January 20 January 20
February February 17 February 17
March March 17 March 17
April April 21 April 21
May May 19 May 19
June June 16 June 16
September September 15 September 15
October October 20 October 20
November November 17 November 17
2020 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January   January 15
February   February 19
June June 17 June 17
September   September 16
October   October 21
November November 18  
2019 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
February   February 20
March March 20 March 20
April April 17 April 17
May May 15 May 15
June June 19 June 19
September September 18 September 18
October October 16  
November November 20  
2018 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
September   September 19
2017 Schmid Preserve Agendas Schmid Preserve Minutes
January January 18 January 18
February February 15 February 22
March   March 15
April April 19 April 19